DSC_0081

50 års jubilæum på Ring Djursland

Lørdag d. 22/8 – 2015 

TRADIUM´s afdeling på Ring Djursland, har besluttet at fejre 50 året for det første motorløb der blev afholdt på banen i Pederstrup.

TRADIUM Ring Djursland er i dag et moderne køreteknisk anlæg, og en erhvervsskole for uddannelse af personel til transportsektoren.

Vi vil derfor til denne lejlighed arrangere et TEMA over gods og persontransportens udvikling fra 1965 til 2015.

Til dette formål skal vi bruge et antal køretøjer, der repræsentativt kan dække denne 50 årige periode.

Det er ikke en egentlig udstilling af gamle lastbiler og busser, men en TEMA udstilling, hvor vi kan redegøre for den udvikling der har fundet sted indenfor transporterhvervet og det materiel der har været anvendt i perioden 1965 til 2015.

Herudover fungerer Ring Djursland stadigvæk som racerbane et antal gange om året.

For at vise udviklingen indenfor motorsporten vil der også blive udstillet et antal historiske racer biler og motorcykler ved jubilæums arrangementet.

Til arrangementet vil der blive inviteret personer fra det offentlige Danmark, lokale MF ere, borgmestrene fra Nord og Syd Djurs, repræsentanter fra arbejdsmarkedets organisationer og repræsentanter fra TUR.

Der vil også blive inviteret repræsentanter fra motorsporten, DASU og DMU.

Arrangementet vil blive annonceret og vi håber naturligvis på et antal besøgende.

Personer der vil stille materiel og evt. sig selv til rådighed ved dette arrangement, vil naturligvis blive beværtet med mad og drikke på dagen.

 

Med venlig hilsen

Hans Pallesen

Faglærer

+4521587310

hhp@tradium.dk

DSC_0433

50 års jubilæum på Ring Djursland