Har du historiske nummerplader som du tænker passer perfekt til din bil? Det kunne være som til denne smukke Lamborghini 400 GT fra Haaning Collection, så skal du ikke være bekymret for et afmelde den, for du vil godt kunne få nummeret igen.

Genbestilling af historiske nummerplader

Der er ingen grund til at ligge søvnløs over om bilen bliver klar til syn inden fristen, eller man mister det unikke registreringsnummer man nu møjsomligt har erhvervet sig til sit kære veterankøretøj.
.
I designet af det Digitale Motorregister (DMR) var det lagt ind i forudsætningerne, at registreringsnummeret for en historisk nummerplade er køretøjets oprindelige første nummer og det ændrer sig jo ikke fordi køretøjet eventuelt afmeldes. Det historiske nummerpladenummer tilknyttes køretøjet så længe det er kendt i DMR (12 år eller længere efter afmelding) og kan ikke benyttes af andre.
.
Jo jo, det er jo faktisk ikke helt historisk korrekt da samme ejer jo kan have brugt samme nummer på flere køretøjer og vi HAR faktisk oplevet 3 motorcykler med samme oprindelige ejer alle med samme første nummer! Man skal altså ikke fortvivle hvis man af den ene eller den anden grund bliver nødt til at afmelde sine historiske plader, for når forholdene er bragt i orden skal man blot genbestille de historiske nummerplader.
.
I det efterfølgende vil vi anskueliggøre hvordan man griber det an:
.
Man logger på www.skat.dk med MitID (eller NemID) og gå ind i ”Motor”. Man er nu inde i DMR. Her skal man så fremsøge det pågældende køretøj, og det gøres enten via det historiske registreringsnummer eller stelnummeret.
.
Nu kan man læse de registrerede oplysninger om ens køretøj. Fordi du er ejeren (eller brugeren) fremstår dine persondata også. Søger man anonymt (uden at logge på), kan man ikke se ejerdata.
.
Ude i menuen til venstre er der nu et menupunkt der hedder ”Bestil  specialplade”. Klikker du på det udvides menuen til en række muligheder – den sidste hedder ”Genbestil Historisk nummerplade”.
.

Herefter føres man igennem en dialog bl.a. med hvilket af de 4 motorcentre man ønsker pladerne leveret til. Her vælger du det nærmeste. Da det godt kan være langt væk for eksempel hvis man bor på Bornholm eller i Tønder kan man, når Motorstyrelsen meddeler at pladerne er klar, bede dem sende dem til en lokal nummerpladeoperatør (forhandler eller synsvirksomhed). Man skal blot oplyse registreringsnummer på de bestilte plader, navn, adresse og CVR nummer på operatøren. Sørg for at operatøren er indforstået så han ved hvorfor han pludselig får tilsendt et sæt historiske nummerplader.
.
Prisen er de sædvanlige 1180 + 1300 kroner, plus registreringsgebyr til Motorkontor eller operatør. Leveringstiden er også de normale op til 6 – 8 uger.
.
HUSK NU: At hvis din knibe består i problemer med at få køretøjet klar til syn for eksempel på grund af problemer med reservedele, så kan du søge udsættelse af syn hos Færdselsstyrelsen hvis du gør det i god tid inden fristen udløber. Ovenstående proces med genbestilling er således nyttig hvis du ikke får gjort det i tide for eksempel.
.
OBS! Den ovenstående guide for genbestilling af historisk nummerplade, gælder ikke hvis din nummerplade er hvid eller gul reflekterende nummerplade, eller er en af de få oprindelige emaljeplader.
.
Michael Deichmann
Bestyrelsesmedlem
Nummerpladespecialist
Motorhistorisk Samråd
____________________________________________________________________________________________________

Formanden går på pension

Efter årsmødet 2023 trækker jeg mig tilbage som formand for Motorhistorisk Samråd for at nyde mit otium. Til den tid vil jeg have været formand i næsten 8 år.
.
Motorhistorisk Samråd søger derfor en egnet kandidat, der har tid og lyst til at løfte opgaven sammen med en levende, arbejdsom og velorganiseret bestyrelse, samt vores mand i sekretariatet. Kandidaten skal deltage aktivt i at bringe MhS videre til gavn for hele den rullende, motoriserede kulturarv. Stillingen er ulønnet og indebærer en del arbejde – også på ubekvemme tider. Til gengæld er det en stor glæde, når det lykkes at påvirke ministre, politikere og styrelser til gavn for os alle. Der er mange møder, som primært afholdes i København og i Odense (bestyrelsesmøder). En kandidat med tidligere ledelseserfaring er en fordel, men ikke et krav.
.
Stilling som suppleant/formandskandidat
.
Til årsmødet i år, 2022, søger vi derfor en suppleant til bestyrelsen. Grundet forskellige omrokeringer bestyrelse/suppleant, bliver der en stilling som suppleant ledig.
.
Det ville derfor være perfekt såfremt en kommende formandskandidat kunne træde til, og som suppleant deltage aktivt i bestyrelsens virke. Vi vil derfor gerne bede medlemsklubberne om at søge mulige nye kandidater allerede nu, så der kan blive mulighed for en mere glidende overdragelse.
.
Af rent praktiske årsager, og af hensyn til valgprocessen, vil vi bede klubberne om at sende oplysninger om kandidaterne i god til inden årsmødet, så vi har mulighed for at rundsende en kandidatliste som klubberne kan vurdere på basis af.
.
Interesserede kan henvende sig til enten formanden eller sekretariatet.
.
Og husk: Frivilligt arbejde består af to ting: Frivilligt er når du melder dig, resten er arbejde.
.
Steen Rode-Møller
Formand
Motorhistorisk Samråd
______________________________________________________________________________________________________

Det Motorhistoriske Årsmøde 2022

Det står godt nok i vores vedtægter, at det er os pålagt, men det med stor fornøjelse at vi nu kan oplyse jer medlemsklubber om sted og dato for årets begivenhed i MhS.
.
Motorhistorisk Samråd inviterer til årsmøde lørdag den 26. november 2022, fra kl. 9.00. Vi har igen i år valgt Comwell i Middelfart som lokation.
.
Vi glæder os allerede til en dag med mange gode snakke, netværk, inspiration og ideer til hvordan andre gør det. I år ved vi også allerede nu, at vi skal høre lidt om livets gang i Lidenlund. Vi kan også oplyse at vi naturligvis også har lavet en aftale med en fra branchen til at give de delegerede aktuelle input, og mulighed for at spørge ind til et emne der vil få betydning for alle veteranfolk i fremtiden.
.
Sæt kryds i kalenderen ud for den 26/11, at I skal afsted for at repræsentere jeres klub. Vi sender tilmelding, dagsorden og alt det andet praktiske, ud sidst i oktober.
.
Med venlig hilsen
Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd
Genbestilling af historiske nummerplader