Annoncering i medlemsbladet Vintage Nyt

Annoncer sendes til:

Hans Jørgen Enemark
Tlf. 4061 3697
Mail: annoncer@dvmc.dk

Priser

1/1 side kr. 1.600
1/2 side kr. 900
1/4 side kr. 500

Annoncer på bagside og inderside prisfastsættes nærmere efter aftale.
10% rabat ved samme indrykning i 3 numre 20% rabat ved samme indrykning i 6 eller flere numre.

Ved fast/gentagen annoncør og/eller længere fast annoncering kan indgås særskilte aftaler (dog højest 25%).

Annoncer skal som udgangspunkt leveres reproklare.

Klubben er ikke momsregistreret, priserne indeholder derfor ikke moms.
For nærmere aftale om pris kontaktes redaktør Jørgen Kjær på mail:

jk@motorploven.dk
Tlf. 30 24 31 77