Misledende oplysninger om veterankøretøjer i bedste sendetid

Mange veterankøretøjsejere i Danmark blev, som bestyrelsen i Motorhistorisk Samråd også, noget fortørnede over den misledende vinkling og de manglende oplysninger i et indslag der tonede frem fra TV2 nyheder en søndag aften midt i oktober.

Nedenstående er et uddrag af den to sider lange klage Motorhistorisk Samråd straks efter sendte til TV2, med henvisning til medieansvarsloven. Journalistens vinkling var tydeligvis at veterankøretøjer er skadelige for miljøet, og at afgiftsreglerne har medført, at der er kommet flere veterankøretøjer til daglig brug, på vejene. Med de nedenstående punkter har vi givet TV2 Nyhederne den faktuelle baggrund der skulle have været bragt i stedet for, eller i det mindste sammen med.

Faktum 1: At der skulle være kommet 7.000 flere veterankøretøjer til i nævnte periode, undrer ikke MhS. Indslaget oplyste ikke om årgange på de nævnte nyregistrerede veterankøretøjer, der i sagens natur lige såvel kan være fra 1900 som de kan være fra 1984.

Faktum 2: Det er korrekt at en bil fra 1983 (eksemplet brugt i indslaget) er så ny så den vel nok vil kunne bruges som daglig bil, hvilket er en tese man også hørt fremført ved indførelsen af 35 års grænsen i 1991. Men når det er sagt, vil driftsudgifterne til at holde den kørende som hverdagsbil som oftest langt overstige enhver teoretisk besparelse på vægtafgift og forsikring.

Faktum 3: Et veterankøretøj har nok lav vægtafgift, (nedsat til 25%) men vil alligevel ofte være dyrere end en ny økonomisk bil. Den i indslaget viste Audi 100, vil som veteran have en nedsat vægtafgift på kr. 580 halvårligt. En ny gennemsnitlig personbil, der har et brændstofforbrug på 20 km/l, har en tilsvarende ejerafgift på kr. 440 halvårligt. Ifølge indslaget i Nyhederne, skulle den difference være essensen i ”fidusen” bag at skaffe et veterankøretøj til daglig brug.

Faktum 4: På baggrund af brændstofforbruget kan man ikke udlede køretøjets negative indvirkning på miljøet. Et veterankøretøj der kører 10 km/l vil, når det bruges gennemsnitligt 600 km årligt, altså bruge 60 liter benzin. En almindelig nyere personbil vil ifølge officielle tal køre 17.000 km om året og med et brændstofforbrug på måske 20 km/l altså forbruge 850 liter benzin.

Faktum 5: Veterankøretøjer bruges ikke til daglig kørsel, fordi det ikke er muligt ifølge lovgivningen. For at opnå de gunstige vilkår er der dels krav om at køretøjet kun må bruges lejlighedsvist samt andre begrænsninger. Ofte er der også et forsikringskrav om at man skal have en anden bil ved siden af, netop for at sikre, at veteranbilen ikke skal bruges til dagligt.

Faktum 6: Skulle man vælge at registrere en veteranbil som hverdagsbil. Så vælger man også en meget høj risiko for nedbrud, på et køretøj hvor man ikke blot kan koble en computer til der fortæller hvilke dele der skal skiftes. Det er også et køretøj hvor der grundet alderen er særdeles svært at finde reservedele. Alene af de grunde er der praktisk talt ingen der vælger et sådant køretøj til transportmiddel, når et nyt køretøj ovenikøbet også er billigere i drift.

Indslaget viste også billeder og interviews fra et veteranbilsarrangement i Brørup. Det er åbenlyst at de interviewede entusiaster, ikke på nogen måde er blevet gjort opmærksom på indlæggets budskab, hvorfor disse personer med rette kan påpege at deres medvirken er blevet misbrugt, da deres adfærd og beretninger er taget ud ad en kontekst og anvendt med et helt andet mål.

På baggrund af ovenstående manglende faktuelle oplysninger i TV2 Nyhedernes indslag, vurderer vi, at indslaget er skadeligt for vores medlemmers virke. Vi vurderer at den generelle offentlighed bliver påvirket af misinformationer der er givet i indslaget, og at vores politikere såvel nationalt som lokalt, får et negativt indtryk af veterankøretøjsbevægelsen, med den risiko at yderligere begrænsninger pålægges den rullende kulturarv.

Vi vurderer derfor, med henvisning til ovenstående, at indslaget om veterankøretøjerne ikke er foreneligt med god presseskik.

Steen Rode-Møller
Formand
Motorhistorisk Samråd

Misledende oplysninger om veterankøretøjer i bedste sendetid