Der skal nummerplader til, for at det kører

I skrivende stund er vi kommet igennem den første måned med de mange nye typer historiske nummerplader, og opstarten er gået med kun få børnesygdomme.

Vi har set et bredt spektrum af bestillinger til både trailere, campingvogne, traktorer, samt også lastbiler og andre varevogne til gule plader. Der er lidt udfordringer med at bestille nummerplader til biler og motorcykler hvor ønsket er papegøjepladerne. Det kommer af at man ikke ud af bestillingen kan se om det rent faktisk er en bil der overholder de oprindelig krav til den slags køretøjer, eller om det er en ”almindelig” personbil. Da Motorstyrelsen ikke har givet mulighed for at uploade dokumentation for køretøjerne, fanges de køretøjer så at sige i et limbo, hvor de specifikke plader ikke kan bestilles.

Det er selvfølgelig noget vi er i dialog med Motorstyrelsen om, sammen med andre småting der er opstået i den første tid. Vi forventer da også at der snarlig findes en løsning.

Regler om papegøjeplader
De historiske praktiske krav til papegøjepladekøretøjerne, har Motorhistorisk Samråd fundet frem i gamle tolddokumenter. Det er derfor dem der skal være gældende nu hvor man har ”genopfundet” papegøjenummerpladen som historisk nummerplade:

Type A: Vogne med åbent varelad

  1. Køretøjet skal være af en type, som utvivlsomt er konstrueret til godstransport.
  2. Vareladets længde skal være mindst 150 cm, og må ikke være mindre end afstanden i vandret mål fra vindspejlets underkant til førerhusets bagvæg.
  3. Der må ikke bag førersædet være fastgjort sæder eller fordybninger i gulvet eller indretninger, der er egnede til anbringelse af sæder el. lign. til personbefordring.
  4. Såfremt vareladet helt eller delvis er overdækket med presenning på stivere, skal presenningen have samme højde i hele den overdækkede del af vareladets længde.
  5. Der må ikke foretages sådanne ændringer ved køretøjet, at dette ikke længere opfylder betingelserne for afgiftsnedsættelsen.

Type B. Vogne med lukket varekasse.

  1. Køretøjet skal være af en type som utvivlsomt er konstrueret udelukkende til godstransport, idet der dog vil kunne etableres fast sæder i varerummet, indretninger til anbringelse af sæder el. lign. Til personbefordring og eventuelt fordybninger i varerummets gulv. Køretøjet må ikke være forsynet med forskydeligt tag.
  2. Førerrummets længde (afstand i vandret mål fra vindspejlets underkant til førersædets bagerste kant) må ikke overstige varerummets længde, målt i højde med vindspejlets underkant.
  3. Varerummet skal være forsynet med bagdør, medmindre køretøjet er forsynet med hækmotor. Der må ikke være sidevinduer i varerummet eller vinduer i taget; derimod må der være vinduer i bagdøren. Varerummet må ikke være forsynet med sidedøre, medmindre varerummets længde, målt som i punkt B2 angivet, er 175 cm eller derover, eller køretøjet har hækmotor. I sådanne sidedøre må ikke være vinduer.
  4. Der må ikke foretages sådanne ændringer ved køretøjet, at dette ikke længere opfylder betingelserne for afgiftsnedsættelsen.

Type C. Motorcykel

  1. For papegøjeplader til en motorcykel med sidevogn, vil kravet været at sidevognen er et åbent lad eller en lukket varekasse.

Det skal bemærkes at der ikke for de historiske papegøjenummerplader, vil være en ændring af afgiftsforholdene, og at man holder sig for øje, at reglerne, der gjaldt for biler i perioden 1957 – 1970 omhandlende papegøjeplader, ikke må sammenlignes med reglerne for nutidens papegøjeplader.

Karenstidens udfordringer
Et andet og noget mere uoverstigeligt problem, er adgangen til reserverede numre til type 6 (1958 – 1976). Der er afsat en række kombinationer af tal og bogstaver, men da de reflekterende nummerplader igennem en årrække nu har opbrugt serierne fra AA til et stykke op i C-bogstavrækken, så er der ikke der blevet mulighed for at udvide ordningen med disse nummerserier.
Vi har derfor sat vores lid til at man kan genbruge et nummer fra et køretøj, hvor nummerpladen er afmeldt. Der støder vi beklageligvis ind i det vi kalder en ”karenstid” som er den periode der ifølge lovgivningen skal gå fra et nummer er afmeldt til den kan genudstedes til en anden bil. I dag er den karensperiode på 12 år. Det er selvsagt alt for lang tid, til at vi kan vente på det. Vi har derfor i meget lang tid, været i gang med at få nedsat den periode, om ikke andet så for de serier der skal bruges til de historiske nummerplader, og blot for de nummerplader der ikke af den ene eller anden grund skulle være efterlyst.
Det betyder reelt at det i dag er svært at udstede historisk korrekte numre i serierne der begynder med bogstaverne A, B og C. Denne udfordring i reglerne har vi forelagt både Motorstyrelsen og Skatteministeriet, som vi sætter vores lid til, finder en snarlig løsning.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd

Motorstyrelsens direktør søger nye udfordringer

Den 5. maj er jo årsdagen for Danmarks befrielse, men på denne dag fik vi i MhS en meddelelse der så langt fra var en befrielse. Tvært imod. Direktøren for Motorstyrelsen, Jens Otto Størup skrev til bl.a. os, at han havde sagt ja tak til en stilling som direktør for Danmarks Gymnastik- og Idrætsforbund (DGI).

Det var med målløshed, at vi læste denne meddelelse, for mange af vore medlemmer husker den entusiasme hvormed Jens Otto Størup markedsførte Motorstyrelsen som værende en moderne styrelse, som i dialog med brugerne ønskede at finde de allerbedste løsninger på – indrømmet til tider – overvældende problemer.

Statslige styrelser fører ofte deres eget liv båret af embedsmænd, der har siddet på den samme post i mange år, og der igennem har opnået en vis form for perfektion indenfor hver deres felt. I omskiftelige tider (udflytning af arbejdspladser, f.eks.) vil det somme tider være klogt at lytte til erfarne medarbejdere, når man kommer som ny mand på posten. Til andre tider er det ikke klogt, da en vis form for “alviden” og selvbeskyttelse kommer til at kendetegne enkelte afdelinger, hvilket kan obstruere en dynamisk ændringsproces. Denne proces er i mange tilfælde et sundhedstegn, da en statisk kultur inde i et dynamisk samfund altid vil tabe. Før eller senere. Dette ikke mindst i statslige organisationer, hvor en magtholdning er direkte skadelig for organisationen. Se blot på det gamle Statens Bilinspektion eller de verserende sager under Forsvarsministeriet eller SKAT’s egne sager med elendig sagsbehandling.

Det var derfor med stor tiltro at vi bød Jens Otto Størup velkommen som en leder, der kom fra en ikke statslig organisation med det håb, at hans vilje og lyst til at gennemføre tiltrængte forandringer, ville have kraft til at slå igennem. Sådan blev det desværre ikke. Den skattemæssige rigiditets mur af selvfuldkommenhed viste sig at være uigennemtrængelig – til stor skade for alle os brugere (og betalere).

Vi fra MhS vil alligevel ønske Jens Otto Størup held og lykke med den nye stilling og sige ham tak for rigtig gode snakke, konstruktive tanker og ikke mindst en stor interesse for de historiske køretøjer.

Steen Rode-Møller
Formand
Motorhistorisk Samråd

Kulturministeren inviterer til dialog om genåbningen

Kulturminister Joy Mogensen har i uge 18 igangsat en række dialogmøder med det hun kalder sektorpartnerskaber på kultur-, forenings-, og idrætsområdet. Ministeren har inddelt dialogmøderne i 6 underspor, der tager højde for deres forskelle:

1) Kulturproduktionerne (film, scenekunst, koncerter mm.)
2) De “stående” kulturoplevelser
3) Kulturoplevelser i bevægelse
4) Idræt
5) Foreningsliv (udover idræt)
6) Professionel fodbold

I Motorhistorisk Samråd må vi desværre konstatere at vi ikke har modtaget en invitation til disse møder, og tænker det måske kan være uvidenhed om det kulturhistoriske bidrag vores medlemsklubber kommer med. Vi har derfor sendt kulturministeren et længere brev, hvor vi introduceres os selv, vores medlemsklubber og den motorhistoriske kulturarv.

Vi har desuden udtryk et ønske om, at vi muligvis nok ikke har ønsker der er anderledes end de andre organisationer i ministeriets dialogliste, men at vi også meget gerne snart ser vores aktiviteter normaliseret. Indtil da vil det være ønskeligt med sundhedsfaglige regler at indrette aktiviteterne efter, rundt om i landet og i klubberne.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd

Ny fra Motorhistorisk Samråd