Sådan får vi flere farver på nummerpladerne

En pæn del af sekretariatets hverdag er at skabe og udvikle kontakten til vores folkevalgte politikere på Christiansborg. Vi har stort fokus på at disse politikere altid kender til vores medlemmers ønske om bedre vilkår for de historiske køretøjer. Det gør vi uden hensyn til partiskel og de politiske farver, der til enhver tid udgør folkestyret. En politiker på Christiansborg er dog ikke bare en man sådan lige ringer til efter forgodtbefindende, det kræver som regel noget fodarbejde, en del vedholdenhed, og en pæn portion held.

Det var derfor en noget usædvanlig dag på kontoret, den dag i april 2016 hvor sekretariatets telefon ringede og det var MF Henrik Brodersen der havde et ønske om at hjælpe os med en opgave. Henrik Brodersen, der er valgt for Dansk Folkeparti, er selv veteranmand, og havde et ønske om at ordningen med historiske nummerplader udvides til også at gælde de manglende typer, som papegøjeplader og de gule plader med videre. Tadaaa… Ganske interessant, så er det præcis også vores ønske.

Naturligt nok blev det en meget god og frugtbar samtale, og Brodersen var klar til at gå til opgaven med krum hals, og med den humoristiske og joviale tone, vi siden er kommet til at kende ham for. Eksempelvis fortalte han senere, at han havde fortalt Skatteministeren at han godt ville have et møde med ham om nummerpladerne. Det regnede han med at ministeren godt ville, ellers måtte Brodersen jo stille sig op hver onsdag i spørgetiden i folketingssalen, og spørge ministeren der om historiske nummerplader ”…og det gider du jo næppe, vel?” lød det lidt retoriske spørgsmål så efterfølgende.

Mødet med Karsten Lauritzen blev til flere, og Motorhistorisk Samråd var også med til et af dem. Vi holdt også et møde med ministeriets dygtige jurister, for at få afklaret tvivlsspørgsmål. Imellem møderne og meldingerne fra ministeriet, arbejdede vi videre med opgaven; vi skulle beskrive alle de mange typer nummerpladers udsende, farver, former og størrelser, således at producenten kan levere noget der er så historisk korrekt som muligt.

I april måned i år, fik vi så den endelige afklaring. De mange møder, samtalerne og de gode tanker vi har sendt i retning af projektet, førte til at Skatteministeren gav os det endelige tilsagn om udvidelse af ordningen. Hvert fjerde år sendes produktionen af nummerplader i udbud, det sker her næste gang i foråret 2019. Vinderen af udbuddet vil så have vores historiske beskrivelse af nummerpladerne til at producere ud fra, og fra foråret 2020 vil de kunne bestilles.

Det har været en lang proces, men forløsningen bliver flere lastbiler og busser på korrekte historiske nummerplader, flere ældre campingvogne der matcher den trækkende veteranbils historiske nummerplader, en genoplivning af de rigtige papegøjeplader, og masser af gamle traktorer med smukke runde grønne emaljeskilte på. Det bliver en fryd for øjet, og en sejr for forståelsen af de historiske køretøjer i Danmark. En stor tak for den politiske velvilje, og for at få lov til at levere grundlaget for udvidelsen.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder

Motorhistorisk Samråd

Nyt fra MHS: Sådan får vi flere farver på nummerpladerne