Ansvarlig for klubbens økonomi:

Daniel Pind Schmidt
Kasserer
Thorvaldsensgade 31, 2.3
8000 Aarhus C
Tlf. 4079 7380
Mail: kasserer@dvmc.dk

 

Bankforbindelse:

Danske Bank A/S

Reg. 1551. Konto nr. 9017127

Giro nr. ved indbetaling: 9017127