Klubhuset Hadsten

Der er grøde i forsikringsbranchen, hvor forsikringsudbyderne nærmest står på hinandens tæer, for at underbyde hinanden på priserne, og overbyde hinanden på de gode forhold de kan tilbyde deres gamle og nye kunder.

Senest har sammenslutningen af veteranklubber i VFK (Veteran Forsikrings Klubben), forbedret deres hidtidige aftale med forsikringsselskabet ETU, ganske markant.

VFK og ETU har indgået aftale, om generelt at sænke deres forsikringspræmier med 10%. Det krav om GPS-tracker der er, er blevet ændret så grænsen der før var på køretøjer med en værdi på mere end 400.000, nu er rykket så kravet først kommer hvis køretøjet er dyrere end 700.000 kroner. Tidligere kunne man igennem deres ordning ikke forsikre køretøjer dyrere end kr. 510.000, den grænse er nu rykket op til en handelsværdi på 1 million.

Der ud over så vil man nu også i VFK/ETU aftalen, have dækning til helårskørsel, og der vil stadig være vejhjælp inkluderet. Man har også set på selvrisikoen, der jo altid er en markant spiller i de her beregninger. Nu har man i den nye aftale, helt fjernet selvrisiko på ansvarsforsikringerne, og for kaskoforsikringerne er den nedsat til 500 kroner.

Yderligere så gives der rabat på 25% ved flere køretøjer.

Veteran Forsikringsklubben er en sammenslutning af 9 danske veteranklubber: Dansk Veteranbil Klub, Dansk Vintage Motor Club, Dansk Ford A Klub, Nordjysk Vintage Klub, Vendsyssel Motorcykel Club, Sjællands Motorveteraner, Roskilde Amerikaner Bil Club, Dansk DKW Club, og Ford M Klub Danmark.

Klubberne administrerer forsikringsordningen for ETU, til gengæld betaler selskabet så en returkommision til klubberne, som de så kan bruge på deres medlemmer. Se mere om aftalen mellem VFK og ETU her:http://veteranbilklub.dk/forsikring/

Det er spændende om de resterende selskaber følger trop, som vi nu har set RUNA og ETU gøre det.

Veteranforsikringsklubben forbedrer aftalen med ETU